Arbetsordning för HUV

Spara favorit

Denna arbetsordning är ett sammanhållet dokument över fakultetsnämndens och dess underliggande organs roller och uppgifter. Arbetsordningen bygger på den arbetsordning som Mittuniversitetets styrelse och rektor fastställt, dnr MIUN 2012/1290, och de revideringar som senare beslutats. Arbetsordningen redovisar vilka organ och befattnings- havare, inom Fakulteten för humanvetenskap, som i olika frågor får fatta beslut för fakultets- nämndens räkning. 

Arbetsordning för HUVLyssna