Policy för miljö samt handläggningsordning

Spara favorit

Miljöledningssystemet ska, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter regelbundet uppdateras. Denna uppdatering omfattas av samtliga delar i miljöledningssystemet: miljöpolicy, miljömål, handlingsplan samt årlig uppföljning och redovisning av arbetet.

Policy för miljö samt handläggningsordningLyssna