Mittuniversitetets styrmodell

Spara favorit

Mittuniversitetet befinner sig i ett styrningslandskap med förhållandevis stort handlingsutrymme, men där utrymmets gränser tydligt fastställs och begränsas av externa förutsättningar. Det här dokumentet, och de processer som beskrivs i det, syftar till att ge en övergripande bild av hur detta handlingsutrymme tillvaratas och omsätts i verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2019-06-19
Giltighetstid: Tillsvidare