Aktivitetsplan och intern fördelning av medel

Spara favorit

I Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget, som beslutas av universitetsstyrelsen framgår övergripande uppdrag, särskilda uppdrag utifrån externa krav samt universitetsövergripande områden utifrån strategin. Där framgår även Mittuniversitetets ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget. Verksamhetsplan och budget 2019 är beslutad av styrelsen.

I aktivitetsplanen konkretiseras aktiviteter och ansvar utifrån uppdrag och universitetsövergripande områden. I dokumentet framgår även den interna resursfördelningen för 2019, som beslutas av rektor.