Arbetsmiljöpolicy

Spara favorit

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy riktar sig till samtliga medarbetare och studenter och beskriver syfte, mål med arbetsmiljöarbetet, samt tillämpningen för att uppnå dessa. Policyn ger en övergripande beskrivning av det arbetsmiljöansvar som åligger Mittuniversitetet som arbetsgivare, samtliga medarbetare och studenter samt skyddsombud och studentskyddsombud. 

Arbetsmiljöpolicy 2019/178Lyssna