Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Spara favorit

Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med ett antal föreskrifter. Det är Arbetsmiljöverket som ger ut dessa. I föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete anges att vi förutom en arbetsmiljöpolicy också skall ha rutiner för vårt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi skall ha en form av skyddsnät som fångar upp arbetsmiljöaspekten på både kort och lång sikt.

Rutiner för arbetsmiljöarbetetLyssna