Regler för forskningscentra vid Mittuniversitetet

Spara favorit

Dokumentet innehåller övergripande regler rörande inrättande av forskningscentrum, dess organisatoriska placering inom universitetet samt regler för dess interna organisation och styrning.
Reglerna ersätter Riktlinjer för Forskningscentra vid Mittunversitetet dnr MIUN 2011/2138

Regler för forskningscentra vid MittuniversitetetLyssna
dnr MIUN 2016/418