Regler för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Spara favorit

Följande regler beskriver principer respektive processer för fördelning av forskningsmedel, samt för framtagande och uppföljning av forskningsstrategier vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Reglerna gäller för hantering av forskningsmedel för verksamhet avsedd att användas från och med 2014.