Administration/planering forskning

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Strategi

Mittuniversitetets strategi 2019-2023

Strategidokumentet beskriver den gemensamma bilden av vårt uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans skapar. Strategin är en och samma för hela universitetet och framtagen efter dialog i hela verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/1006

Regler

Riktlinjer vid hantering av vetenskaplig oredlighet

2006-05-03 beslutade Universitetsstyrelsen att anta SUHF:s riktlinjer vid hantering av vetenskaplig oredlighet som fastställdes 1997-08-28.

Riktlinjer vid hantering av vetenskaplig oredlighetLyssna

Regler för forskningscentra vid Mittuniversitetet

Dokumentet innehåller övergripande regler rörande inrättande av forskningscentrum, dess organisatoriska placering inom universitetet samt regler för dess interna organisation och styrning.
Reglerna ersätter Riktlinjer för Forskningscentra vid Mittunversitetet dnr MIUN 2011/2138

Regler för forskningscentra vid MittuniversitetetLyssna
dnr MIUN 2016/418

Villkor och ramverk för Forskningscentra vid Mittuniversitetet

Definiering av vad som är ett forskningscenter, tydliggöra villkoren för att bilda ett forskningscenter och det ramverk inom vilket centret bedriver sin verksamhet.

Villkor och ramverk för Forskningscentra vid MittuniversitetetLyssna

Handläggningsordningar

Regler för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Följande regler beskriver principer respektive processer för fördelning av forskningsmedel, samt för framtagande och uppföljning av forskningsstrategier vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Reglerna gäller för hantering av forskningsmedel för verksamhet avsedd att användas från och med 2014.

Kommitténs arbete med etisk granskning, hantering av granskningsärenden inom Mittuniversitetets etiska kommitté

Handläggningsordning för hanteringen av granskningsärenden inom Mittuniversitetets etiska kommitté.

Kommitténs arbete med etisk granskning Lyssna

0
6