Slutrapporter och handlingsplaner

Spara favorit 6 dec december 2018
Risk- och krishanteringsprogrammet

Här kan du läsa bedömargruppernas rapporter från utbildningsutvärderingarna inom Treklövern, samt de handlingsplaner som lämnats in efter ett år.

Rapporterna från samtliga tre lärosäten plus underlagen och handlingsplanerna (när ett år passerat) går att hitta i "Treklöver arkivet". 

Omgång 1 

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar har pågått under våren 2018. Under maj månad hade sedan alla tre kluster lärosätesintervjuer. Kluster 7 besökte Mittuniversitetet medan övriga intervjuer skedde via bildkonferens. Efter att bedömargruppens rapport kommit har  lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp. 

Nationalekonomi och företagsekonomi (kluster 1)
Läs rapportLyssna

Informatik samt Arkiv- och informationsvetenskap (kluster 6)
Läs rapportLyssna

Journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap (kluster 7)
Läs rapportLyssna

Piloten

Utvärderingsomgången inleddes under hösten 2016 och bedömargrupperna lämnade över sina slutrapporter i maj 2017. I maj 2018 redovisades sedan handlingsplanerna för Treklöverns ledningsgrupp. 

Statsvetenskap (kluster 2)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Byggnadsteknik, energiteknik, kemiteknik och miljöteknik (kluster 13)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna

Historia och religionsvetenskap (kluster 19)
Läs rapportLyssna   Läs handlingsplanLyssna