Utvärderade examina

Spara favorit
 • Grafisk design, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Grafisk design, master - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Idrottsvetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Industridesign, kandidat - hög kvalitet
 • Industridesign, master - hög kvalitet
 • Pedagogik, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-10-01)
 • Pedagogik, magister - hög kvalitet
 • Socialt arbete, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Socialt arbete, magister - bristande kvalitet (åtgärd 2015-06-24)
 • Socionomexamen - hög kvalitet
 • Turismvetenskap, kandidat - hög kvalitet
 • Turismvetenskap - master - hög kvalitet