Utvärderade examina

Spara favorit
  • Arkiv- och informationsvetenskap, kandidat - hög kvalitet
  • Arkiv- och informationsvetenskap, magister - hög kvalitet
  • Historia, kandidat - hög kvalitet
  • Rehabiliteringsvetenskap - bristande kvalitet (åtgärd 2015-01-28)
  • Sjuksköterska, yrkesexamen - bristande kvalitet (åtgärd 2015-02-18)
  • Omvårdnad, kandidat - bristande kvalitet (åtgärd 2015-02-18)
  • Specialistsjuksköterskeexamen: anestesi, ambulans, intensiv, operation, vård av äldre, distriktssköterska - bristande kvalitet (åtgärd 2015-10-20)
  • Omvårdnad, magister - hög kvalitet