Kursplaner forskarutbildning (gamla)

Spara favorit 23 okt oktober 2017

Från och med maj 2015 ska aktiva kursplaner inom utbildning på forskarnivå läggas in i Atlas. Inga resultat kommer att kunna rapporteras in på kurser som inte lagts in i Atlas.

Mer information om regler och krav för forskarutbildningskurser