Kommande kurser inom forskarutbildningen

Spara favorit 12 jun juni 2019

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier har i dagsläget två obligatoriska kurser som ges regelbundet.

Schema och anvisningar för våren 2020 Vetenskapligt skrivande och presentation kommer senare.
Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik 7,5hp /Scientific writing and presentation 7,5 credits (kursplanLyssna) som beräknas ges varje år under vårterminen. Kursansvariga är Kristen Snyder och Mårten Sjöström.

Schema och anvisningarLyssna för hösten 2019.
Vetenskapsfilosofi, etik och forskningsmetodik, 7,5 hp/Scientific philosophy, ethics and research methods 7.5 credits (kursplanLyssna) som kommer att ges under höstterminen. Kursansvarig Kristen Snyder.
Anmälan till de obligatoriska kurserna gör till fakultetskansliet anne.ahlin@miun.se 

Övriga kurser inom forskarutbildningen hanteras av kursansvariga inom respektive forskarutbildningsämne. Kursplaner finns här, välj ämne eller nivå forskarutbildning så hittar du vårt utbud.


The Faculty of Science, Technology and Media currently has two compulsory courses: Scientific writing and presentation 7,5hp / Scientific writing and presentation 7,5 credits (syllabusLyssna) that is expected to be given each year during the spring term. Course coordinators are Kristen Snyder and Mårten Sjöström.

Science Philosophy, Ethics and Research Methodology, 7.5 credits / Scientific philosophy, ethics and research methods 7.5 credits (syllabusLyssna) that will be given during the autumn term. Course coordinators Kristen Snyder. 
Registration for the compulsory courses by mail to the faculty office anne.ahlin@miun.se

Other courses in postgraduate education are handled by course managers within the respective postgraduate courses. 
Syllabi are available here, choose subject or level of postgraduate education and you will find our offer