Anvisningar för anmälan om disputation

Spara favorit 16 okt oktober 2019

I reglerna för licentiatseminarium och disputationsakten anges att fler än en disputation eller ett licentiatseminarium inte bör tillåtas på samma tid och samma datum inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

OBS !!!!!
När ni bestämt tid för disputation kontrollera att den tid ni vill boka inte är upptagen. Meddela Anne Åhlin vilken tid ni bokar, gör detta även om ni inte är klara med "Anmälan om disputation". För att anmälan om disputation ska kunna hanteras av fakultetskansliet ska samtliga handlingar med underskrifter ha skickat in.

Kontrollera lediga tider Lyssna

Kontakta tryckeriet, christina.olsson@miun.se så snart ni vet datum. Periodvis är det många som ska trycka sina avhandlingar så det kan bli svårt att få en tid för tryck som passar det planerade examensdatumet. Innan provtryckning ska avhandlingen vara korrekturläst och språkgranskad. Om ni måste ändra datum för tryck/provtryck så måste ni se till att tryckeriet (Christina) får veta detta så att hon kan ändra sin planering.

Disputations anmälan