Utbildning på forskarnivå

Spara favorit 22 mar mars 2018

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Regelverk

Reglerna gäller f r o m 1 april 2013.

Ansökan till utbildning på forskarnivå.

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och har studiefinansiering.

Allmänna studieplaner

I den Allmänna studieplanen anges vilka krav som gäller för respektive forskarutbildningsämne inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier. Tidigare versioner av studieplaner finns på fakultetskansliet och i diariet.

Anvisningar för anmälan om disputation

I reglerna för licentiatseminarium och disputationsakten anges att fler än en disputation eller ett licentiatseminarium inte bör tillåtas på samma tid och samma datum inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Anvisningar för anmälan om licentiatseminarium

För att anmälan om licentiatseminarium ska kunna hanteras av fakultetskansliet ska samtliga dokument med underskrifter skickas in.

Doktorandsida

Informationen på sidan gäller de som är antagna till utbildning på forskarnivå vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT.

Kursplaner forskarutbildning (gamla)

Från och med maj 2015 ska aktiva kursplaner inom utbildning på forskarnivå läggas in i Atlas. Inga resultat kommer att kunna rapporteras in på kurser som inte lagts in i Atlas.

Kommande kurser inom forskarutbildningen

Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier har i dagsläget två obligatoriska kurser som ges regelbundet.

Akademisk högtid 2017

Akademisk högtid

På denna sida hittar du all praktisk information för dig som ska delta i den Akademiska högtiden. Det gäller dig som är ny doktor, professor och hedersdoktor på Mittuniversitetet.