Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet

Spara favorit 20 nov november 2018
Studenter på Campus Östersund

Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet är ett nätverk vars syfte är att stärka kompetensförsörjningen i regionen och till dess företag och organisationer för att skapa en ökad konkurrenskraft. Vi siktar på långsiktig framgång genom rätt personer med rätt kunskap.

Vi arbetar med att utveckla ett nätverk och en levande arena där industri, offentlig sektor, studenter och lärare får möjlighet att träffas, knyta kontakter och utbyta tankar och idéer. Arenan skapas i samarbete med dessa parter och vi söker kontinuerligt efter nya uppslag och idéer som kan utöka samarbetet mellan akademin, industrin och offentlig sektor. 

Mittuniversitetet har det huvudsakliga ansvaret för att driva Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet. 

Kontakt

Uppdragsutbildning

Vill du och ditt företag bli medlem i Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet eller få informationsbrev och inbjudningar. Ta kontakt med:

Teresia Edling
teresia.edling@miun.se
010-142 83 04