Branschsamverkan

Spara favorit 20 nov november 2018
Exteriör Campus Sundsvall

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier driver två stycken samverkansplattformar för att skapa nätverk vars syften är att stärka kompetensförsörjningen i regionen och till dess företag och organisationer för att skapa ökad konkurrenskraft. Vi siktar på långsiktig framgång genom rätt personer med rätt kunskap.

Branschsamverkan IT

Branschsamverkan för hållbar resurseffektivitet