Medarbetare

Spara favorit 2 jan januari 2019

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan finner du samtliga medarbetare på kansliet samt deras kontaktuppgifter.

Dekan

Hans-Erik Nilsson

Prodekan

Ingela Bäckström

Tf kanslichef

Maria Torstensson          

Utbildningsadministrativ chef

Kerstin Gustafsson      

Nämnds- och ledningsstöd

Annika Berggren, handläggare ledningsstöd, anställningsrådet.

Malin Bydén Sjöbom, handläggare ledningsstöd, utbildning på grundnivå, GRUR

Fanny Burman, handläggare ledningsstöd, forskning

Lena Lenner, handläggare ledningsstöd, kvalitetsarbete, fakultetsnämnden.

Stefan Pettersson, handläggare ledningsstöd, forskning, utbildning på forskarnivå, FUR

Maria Torstensson, handläggare ledningsstöd, forskning

Anne Åhlin, fakultetsadministratör, utbildning på forskarnivå, arkivansvarig NMT fakulteten

Fakultetshandläggare utbildning

Åsa Danvind, fakultetshandläggare utbildning. 

Kerstin Gustafsson, fakultetshandläggare utbildning.

Sam Lodin, fakultetshandläggare utbildning.

Karl Pettersson, fakultetshandläggare utbildning.

Fakultetsadministratörer utbildning

Lena Karlén Andersson, DSV

Lotta Frisk, EKS, CHE

Lena Höijer, IST

Viktoria Lilja, NAT, CHE

Brita Åkerström, KMT, EHB

Veronica Norman, DES

Kerstin Nyström, MKV

Anna-Karin Viklund, MOD, CHE

Britt Edlund, KMT, EHB, MOD

Fakultetsadministratörer forskning

Annika Berggren, STC

Lisa Velander, STC

Brita Åkerström, STRC

Anna Haeggström, FSCN

Projekthandläggare

Teresia Edling Hultgren Projekthandläggare