Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Spara favorit 2 okt oktober 2019

Forskarutbildningsrådet bereder ärenden angående utbildning på forskarnivå inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Rådet fattar beslut om förslag beträffande forskarutbildning, om innehåll i kurser för utbildning på forskarnivå, om allmänna och individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå och om antagning till utbildning på forskarnivå.

Ledamöter             
Professor     Anders Jonsson (EHB), Ordförande
Professor     Mikael Gidlund (IST). Vice ordförande     
Professor     Anders Holmbom (MOD)
Docent        Jan Lundgren (EKS)
Professor     Ingela Wadbring (MKV)
Docent        Birgitta Engberg (CHE)
Doktorand   Matilda Lindmark (NAT), Forskarstuderande Sundsvall
Doktorand   Jonas Jonasson (EHB), Forskarstuderande Östersund

Övriga
Handläggare   Stefan Pettersson (NMT-kansliet)
Sekreterare    Anne Åhlin (NMT-kansliet)

OBS Ärenden till FUR ska vara kansliet tillhanda senast en vecka före möte.

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration