Programrådet för utbildningar vid DES

Spara favorit 23 sep september 2019

Programrådet för utbildningar vid DES bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ledamöter programråd för DES:

Anna-Sara Fagerholm, programansvarig Grafisk design
Mikael Marklund, programansvarig Industridesign
Kevin Gater, ansvarig fotografi