Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)

Spara favorit 30 sep september 2019

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR) bereder ärenden för fakultetsnämnden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden.

Ordförande:                
Lena-Maria Öberg

Ledamöter:                 

Sebastian Bader
Anna-Sara Fagerholm
Peter Glans (vice ordförande)
Anna Longueville
David Sundström

Studentrepresentanter:

Rebecka Mc Neill, Studentkåren Sundsvall
Anna Västerbo, Studentkåren Östersund

Handläggare/sekreterare:
Malin Bydén Sjöbom

Observera att ärenden till GRUR ska vara handläggaren tillhanda senast en vecka innan mötet.

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Kontakt

Hittar du inte den gamla kurs- eller utbildningsplan du söker? Vänligen kontakta Anne Åhlin, NMT-kansliet.