Fakultetsnämnd

Spara favorit 11 nov november 2019
Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Fakultetsnämnden ansvarar för övergripande frågor när det gäller forskning och forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier.

Fakultetsnämnden och dess beredningsorgan

Fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra. 

Fakultetsnämnd­en har ett övergripande ansvar för kvalitet och kvalitetsutveckling av innehållet i fakul­tetens verksamhet. En fakultetsnämnd har också ett övergripande ansvar för pedagogisk utveckling inom fakulteten. 

I fakultetsnämndernas ansvar ingår att säkerställa och under­lätta samarbete över ämnes- och fakultetsgränser i forskning och utbildning liksom student­ernas rörlighet och likvärdighet i utbildnings- och studiemiljön. 

Ordförande: Professor Hans-Erik Nilsson
Vice ordförande: Professor  Ingela Bäckström

Ordinarie ledamöter
Professor Monica Odlare, Mälardalens högskola
Docent Per-Olof Hedvall, Lunds universitet
Professor NN
Professor Magnus Norgren 
Docent Lars-Erik Rännar
Universitetslektor Kajsa Falasca
Forskarstuderanderepr. Torbjörn Skytt, studentkåren Östersund
Studeranderepr. Johan Nilsson Alsterbåge, studentkåren Sundsvall
Studeranderepr. Elin Johansson, studentkåren Östersund

Suppleanter
Professor Per Edström
Docent Pernilla Ingelsson

Handläggare
Lena Lenner

Sekreterare
Stefan Pettersson

Ärenden till fakultetsnämnden och dess beredningsorgan ska vara kansliet tillhanda senast åtta arbetsdagar före mötet.

Anställningsrådet
Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)
Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)
Civilingenjörsprogramrådet (CIPR)
Högskoleingenjörsprogramrådet (HIPR)