Seminarium om pedagogisk meritering

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Kom för att samtala med och inspireras av två lärare som utnämndes till meriterad lärare år 2019: Marcia Håkansson Lindqvist (UTV) & Sebastian Bader (EKS). De kommer bland annat att berätta om den pedagogiska utformningen av sin undervisning.

Halvdagen inleds med att två representanter för utskottet för pedagogisk meritering, Eva Dannetun (Ordförande, Prorektor för utbildning) samt Christina Grandien (Vice ordförande, NMT anställningsråd) berättar om den pedagogiska meriteringsmodellen som infördes vid lärosätet i november 2017: visionen bakom den, information om hur man går tillväga när man söker, handläggningsprocessen samt behörighetskraven.

Efter presentationerna kommer det att finnas gott om tid och möjligheter att ställa frågor och diskutera

Plats:
Östersund F217.
Sundsvall M104.

Ni är varmt välkomna!

Vänligen

Lena-Maria Öberg (ordförande GRUR, NMT)

Magnus Perlestam (ordförande GRU, HUV)

22 oktober 13:00 - 16:00 Sundsvall och Östersund