Rektors inspirationsdagar

Spara favorit 17 okt oktober 2017
Anders Fällström

I augusti är det återigen dags för Rektors inspirationsdagar och som ny rektor vill jag hälsa dig varmt välkommen att delta. I samband med dessa dagar påbörjar vi också ett strategiarbete med avsikt att ta fram en ny utvecklingsplan och strategi för Mittuniversitetet.

Vi utgår från det som redan har gjorts inom ramen för Miun2025 och fortsätter sedan vägen framåt tillsammans. För mig som rektor är det viktigt att varje medarbetare känner sig delaktig i detta arbete och att vi precis som i Miun2025 får fram flera perspektiv och hör många röster. Vi kommer att påbörja arbetet den 24 augusti för medarbetarna i Sundsvall och den 25 augusti för medarbetarna i Östersund – och jag hoppas att du vill vara med. Respektive dag inleds med två inspirationsföreläsningar och under eftermiddagen diskuterar och jobbar vi tillsammans utifrån en rad spännande frågeställningar. Därefter avslutar vi dagen med after work och trevligt mingel.

Se program nedan (sista anmälningsdag var den 7 augusti). Varmt välkommen!


 

Program Sundsvall 24 augusti

Plats: förmiddagen Fälldinsalen, N109, eftermiddagen olika salar på campus som meddelas senare

08:00  Kaffe/te, vatten och frukt utanför Fälldinsallen
08:30–09:15     Introduktion – Anders Fällström

09:30–11:30      2 Inspirationsföreläsningar:

På vilka sätt kan vi använda digitaliseringen för att förbättra utbildning, jobb och vardag? – Siduri Poli
En inspirerande föreläsning som vägleder en genom nya tekniker, innovationer och digitalisering - kopplat till hur de påverkar människan, organisationer och samhället i stort.

Från ord till handling – Tobias Degsell
Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Vi behöver inte nya murar, utan vi behöver bli ännu bättre på att bygga broar. Vi behöver fler människor som vågar tänka nytt, inte färre. Vi behöver människor som vill vara med och skapa framtiden. Kreativitet är a och o.

11:45–12:45     Lunch – salladslåda, Restaurang Åkroken

12:45–17:00     Workshop
14:30  Kaffe/te med tillbehör serveras i Ljusgården, M-huset

17:00–19:00     Afterwork och mingel på Grönborg; buffé, ett glas vin/ en öl/ ett alkoholfritt alternativ ingår. Önskas det mer att dricka köper man det själv.


 

Program Östersund 25 augusti

Plats: förmiddagen F214, eftermiddagen olika salar på campus som meddelas senare 

08:00  Kaffe/te, vatten och frukt, på bord vid "svarta väggen" utanför F214, entren från Studentplan
08:30–09:15     Introduktion – Anders Fällström

09:30–11:30      2 Inspirationsföreläsningar:

På vilka sätt kan vi använda digitaliseringen för att förbättra utbildning, jobb och vardag? – Siduri Poli
En inspirerande föreläsning som vägleder en genom nya tekniker, innovationer och digitalisering - kopplat till hur de påverkar människan, organisationer och samhället i stort.

Från ord till handling – Tobias Degsell
Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Vi behöver inte nya murar, utan vi behöver bli ännu bättre på att bygga broar. Vi behöver fler människor som vågar tänka nytt, inte färre. Vi behöver människor som vill vara med och skapa framtiden. Kreativitet är a och o.

11:45–12:45     Lunch – salladslåda, Rum C2 bredvid Restaurang Cultum

12:45–17:00     Workshop
14:30  Kaffe/te med tillbehör serveras i Ljushallen, G-huset

17:00–19:00     Afterwork och mingel på Restaurang Cultum; buffé, ett glas vin/ en öl/ ett alkoholfritt alternativ ingår. Önskas det mer att dricka köper man det själv.

Förmiddagen i Sundsvall kommer att streamas via www.miun.se/live och även gå att se i efterhand.

Se föreläsningarna

Se introduktionen av Anders Fällström och de 2 inspirationsföreläsningarna: "På vilka sätt kan vi använda digitaliseringen för att förbättra utbildning, jobb och vardag?" med Siduri Poli och "Från ord till handling" med Tobias Degsell.