Rektors inspirationsdagar

Spara favorit 4 dec december 2017
Anders Fällström

I augusti 2018 planeras det för Rektors inspirationsdagar.

Mer information kommer under 2018.
Boka gärna datumet i din kalender.


 

Rektors inspirationsdagar

Datum för 2018
23/8 Sundsvall
24/8 Östersund

Se föreläsningarna

Se introduktionen av Anders Fällström och de 2 inspirationsföreläsningarna: "På vilka sätt kan vi använda digitaliseringen för att förbättra utbildning, jobb och vardag?" med Siduri Poli och "Från ord till handling" med Tobias Degsell.