IT-beredningen

Spara favorit 17 maj maj 2019

Mötesdatum 2019

  • 26 mar, kl 13.00–15.30   
  • 12 sep, kl 13.00-15.30   

Uppdrag

IT-beredningens uppdrag är att:

  • Bereda beslut, som sedan fastställs av rektor, förvaltningschef eller INFRA-chef beroende på typ av beslut, genom att årligen ta fram och bereda projektkatalog och att kvartalsvis gå igenom status.
  • Ha en helhetssyn på IT-frågor och vilka projekt och aktiviteter som pågår genom årlig insamling och årsplan.
  • Utveckla och förstärka universitetets arbete med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Det innebär att utifrån behov, lyfta, forma och utveckla arbetssätt.
  • Bidra till bättre överblick, insyn, styrning och samordning av pågående utvecklingsarbete. Skapa helhetsbild genom årsplan, årscykel.
  • Se till att rätt initiativ startar och bedrivs och att dessa på ett mätbart sätt bidrar till att nå mål och önskade effekter genom implementering och uppföljning av projektmodell.

Representanter

IT-beredningen består av följande deltagare:

Styrmodell och årshjul

Beskrivning och visualisering av IT-beredningens funktion i styrningen och av dess årshjulLyssna

Möten

Beredningen har fem ordinarie möten per år, extra-möten bokas in vid behov.

Dokumentation från möten

Möten dokumenteras i form av minnesanteckningar. För 2018 finns anteckningarna samlade på dnr MIUN 2018/886 och för 2019 på dnr MIUN 2019/62.

Plan och beslutsunderlag

Kontakt

Emelie Holmlund
Administrativt ansvarig, IT-beredningen