Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Spara favorit

Wallenberg Academy Fellows är ett långsiktigt karriärprogram för unga lovande forskare. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjligheter att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor. 

Lärosätena bjuds in att nominera forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar lärosätena långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

I den interna nomineringsprocessen ska nomineringar (kan vara personer både inom och utanför MIttuniversitetet) göras av avdelningschef och ämnesföreträdare tillsammans och överlämnas till ULS. Därefter behandlas nomineringarna av Mittuniversitetets bedömningskommitté, sammansatt av två ledamöter från vardera fakultet. Bedömningskommittén lämnar beslutsförslag till rektor.

Kontaktperson vid ULS är Niklas Bergman.