Franke-stipendiet

Spara favorit

Längmanska kulturfonden skall främja humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m.) samt folkbildningsverksamhet.

Efter att Sigbrit Franke avgått som universitetskansler 2007 och därmed som ordförande för Längmanska kulturfonden inrättades ett särskilt stipendium som uppskattning av hennes mångåriga insatser för fonden. Detta "Franke-stipendium", som är på 50 000 kronor, delas årligen ut till

"en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom insatser och engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad bildning inom högskolan."

Ansökningsperioden pågår mellan 1 oktober och 15 januari (senast fonden tillhanda). En intern nominering inom Mittuniversitetet kan göras av lärare, examinator, handledare eller ämnesföreträdare och överlämnas till fakultetskansliet genom avdelningschefens försorg senast den 1 december. Lärosätets slutliga nominering beslutas av rektor.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson