Medarbetare

Spara favorit 3 okt oktober 2016

Alla medarbetare

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef

Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd

Maria Evans, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR, 

Anna Scherdin, kvalitetshandläggare

Eva Staffansson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Sundsvall

Ann-Christine Jansson, UTV 
Cecilia Kankaanoja, HSV 
Jenny Berglind Borin, OMV 
Lena Jonsson, HSV
Åsa Nyberg, UTV

Östersund

Tobias Eklund, PSO
Sara Lindahl, EJT 
Sandra Wahlqvist, HLV
Maria Sundberg, EJT (vikarie för Sara Lindahl)
Sara Lindahl, föräldraledig

 

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Carina Ring, HSV

Carina Sundström, HSV

Carina Åhlund, EJT

Gunilla Lindgren, UTV

Jenny Berglind-Borin, OMV

Katarina Näslund, HSV  

Lena Jonsson, HSV

Matilda Dahlén, HSV

Sanna Jansson, UTV

Susanne Ståhlberg, UTV

Åsa Nyberg, UTV, HSV

Östersund

Lena Jörgensen, HSV, EJT

Maria Skoglund, HLV

Maria Görlin, PSO 

Maria Hjalmarsson, EJT 

Maria Sundberg, PSO

Maria Stigenius, PSO
      
Mikael Wassdahl, OMV, HLV

Anna Vedin,
 FUS, Moodlesupport

Fakultetshandläggare forskning

Karin Knobloch, RCR, Risk and Crisis Research Centre (vikarie för Larsåke Lindström)

Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sture Espwall, NVC, Nationellt Vintersportcentrum


99
5