Medarbetare

Spara favorit 3 okt oktober 2016

Alla medarbetare

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef

Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd

Maria Evans, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Louise Malmgren, tjänstledig handläggare anställningsråd, AR, 
Sandra Wahlqvist, vikarierande handläggare anställningsråd, AR 

Anna Scherdin, kvalitetshandläggare

Eva Staffansson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Ann-Christine Jansson, UTV 
Cecilia Kankaanoja, HSV 
Jenny Berglind Borin, OMV 
Lena Jonsson, HSV
Åsa Nyberg, UTV

Östersund

Tobias Eklund, PSO, HLV
Sara Lindahl, EJT 

Fakultetsadministratörer utbildning

Sundsvall

Carina Ring, HSV

Carina Sundström, HSV

Carina Åhlund, EJT

Gunilla Lindgren, UTV

Jenny Berglind-Borin, OMV  

Lena Jonsson, HSV

Sanna Jansson, UTV

Katarina Näslund, HSV

Susanne Ståhlberg, UTV,

Åsa Nyberg, UTV, HSV

Åsa Viklund, UTV

Östersund

Lena Jörgensen, HSV, EJT

Maria Skoglund, HLV

Maria Görlin, PSO 

Maria Hjalmarsson, EJT 

Maria Sundberg, PSO
      
Mikael Wassdahl, OMV

Anna Vedin,
 Moodlesupport

Fakultetsadministratörer forskning

Karin Knobloch, RCR, Risk and Crisis Research Centre (vikarie för Larsåke Lindström)

Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sture Espwall, NVC, Nationellt Vintersportcentrum


99
5