Avbrott forskarutbildningen

Spara favorit 3 okt oktober 2016

Om du inte har för avsikt att fortsätta med dina forskarstudier behöver du skriftligen meddela fakulteten att du önskar avsäga dig din plats på forskarutbildningen.

Den studerande måste meddela avbrott på utbildningen för att detta ska kunna rapporteras in i Ladok. Ladok är universitetets datorbaserade studie­dokumentationssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Uppgifterna i Ladok måste vara korrekta då dessa utgör underlag för Mitt­universitetets redovisning till bl.a. utbildningsdepartementet, Universitet­kanslerämbetet (UKÄ) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Avbrott meddelas till Maria Evans, Fakultetskansliet, använd gärna blanketten i högerspalten.