Individuella studieplaner

Spara favorit 14 maj maj 2019

Enligt högskoleförordningen skall det för varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Den skall innehålla högskolans och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs.

Årshjul för individuella studieplanerLyssna

Regler för individuella studieplaner vid fakulteten för humanvetenskapLyssna

Handläggning
Vid antagning
I samband med antagning upprättar fakultetskansliet ett utkast till studieplan i Mittuniversitetets forskningsdatabas. Forskarstuderande och handledare meddelas om detta och uppmanas att snarast lägga in uppgifter och godkänna studieplanen.

Årligen
I slutet av varje år skall studieplanen revideras och godkännas av forskarstuderande och handledare. Forskarkollegiet följer upp studieplanerna för alla forskarstuderande i ämnet, Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar om studieplaner för fakultetetens forskarstuderande.

Roller
Forskarstuderande
Lägger i samråd med handledare in uppgifter i studieplanen om planerade och genomförda moment i forskarutbildningen. Kursresultat som registrerats i Ladok och publikationer som lagts in i Diva förs över automatiskt.

Handledare
Hjälper forskarstuderande att planera kommande år, poängsätter avklarade avhandlingsavsnitt (milstolpar) och godkänner den individuella studieplanen. 

Forskarkollegiet
Följer upp de indviduella studieplanerna för forskarstuderande inom ämnet.

Rådet för utbildning på forskarnivå
Godkänner indviduella studieplaner för forskarstuderande inom fakulteten.

Behöver du hjälp? Har du tekniska frågor kring forskningsdatabasen, eller inloggningsproblem kontakta:
Kersti Holmin, handläggare

Har du frågor om Ladok och tillgodoräknanden kontakta:
Maria Evans, handläggare