Allmänna studieplaner

Spara favorit 3 okt oktober 2016

För varje ämne där forskarutbildning anordnas ska det finnas en allmän studieplan som beskriver innehållet i utbildningen.