Utbildning på forskarnivå

Spara favorit 13 mar mars 2019

Vid fakulteten finns cirka 100 forskarstuderande som är antagna i något av de 11 forskarutbildningsämnena.

Frågor om forskarutbildningen besvaras av ämnesföreträdarna:
Engelska: Terry Walker
Företagsekonomi: Peter Öhman
Historia: Per Sörlin
Hälsovetenskap: Eija Viitasara
Omvårdnad: Ove Hellzén
Pedagogik: Lena Boström
Psykologi: Ingrid Zakrisson
Socialt arbete: Majen Espvall
Sociologi: Roine Johansson
Statsvetenskap: Bo Svensson
Turismvetenskap: Maria Lexhagen

Allmän information om forskarutbildning i Sverige kan du hitta på sidor av Universitets och Högskolerådet.


Forskarkollegier
I de ämnen som har examensrätt i utbildning på forskarnivå har forskarkollegiet det övergripande ansvaret för kvalitet, utveckling och genomförande av utbildningen.