Programråd för lärarutbildningen

Spara favorit 4 okt oktober 2018

Programrådet är en del av den kollegiala strukturen och organiseras i det avseendet under fakulteternas råd för utbildning på grund- och avancerad nivå. Programrådet för lärarutbildning är ett led i det kvalitets och uppföljningsansvar som råden för utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelats från respektive fakultetsnämnder. Programrådet för lärarutbildning står också i relation till linjeorganisationen genom dess knytning till lärarutbildningens samordningsorgan. Programrådet utgör ett gemensamt råd för fem olika lärarprogram med anledning av att programmens verksamhet spänner över flera avdelningar och fakulteter vid universitetet. 

Deltagare i programrådet:

Peter Degerman, ordförande
Catarina Arvidsson,  programansvarig, förskollärarprogrammet
Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk F-3 och åk 4-6 
Assar Hörnell, programansvarig, grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem
Lars Sandin, programansvarig, kompletterande pedagogisk utbildning
Glenn Svedin, programansvarig, ämneslärarprogrammet
Sofia Eriksson Bergström, avdelningsrepresentant, UTV
Helena Andersson, representant, HUM
Hugo von Zeipel, representant, MOD
Marianne Flyckt Hahlin, studierektor för verksamhetsförlagd utbildning
Christian Holmberg Sjöling, studeranderepresentant
Birgitta Wigren, arbetslivsrepresentant, skolchef Härnösands kommun
Ulrika Auno, adjungeras representant, RUN