Programråd för lärarutbildningen

Spara favorit 17 maj maj 2019

Programrådet är en del av den kollegiala strukturen och organiseras i det avseendet under fakulteternas råd för utbildning på grund- och avancerad nivå. Programrådet för lärarutbildning är ett led i det kvalitets- och uppföljningsansvar som råden för utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelats från respektive fakultetsnämnder. Programrådet för lärarutbildning står också i relation till linjeorganisationen genom dess knytning till lärarutbildningens samordningsorgan. Programrådet utgör ett gemensamt råd för fem olika lärarprogram med anledning av att programmens verksamhet spänner över flera avdelningar och fakulteter vid universitetet. 

Ordförande

Peter Degerman, vicedekan, HUV

Ledamöter

Catarina Arvidsson, programansvarig, förskollärarprogrammet
Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk F-3 och åk 4-6 
Linda Eriksson, programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i åk 4-6, arbetsintegrerad.
Linda Enströmprogramansvarig, grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem
Lars Sandin, programansvarig, kompletterande pedagogisk utbildning
Glenn Svedin, programansvarig, ämneslärarprogrammet
Sofia Eriksson Bergström, institutionsrepresentant, UTV
Ingela Norberg, institutionsrepresentant, HSV
Helena Johansson, institutionsrepresentant, MOD
Marianne Flyckt Hahlin, studierektor för verksamhetsförlagd utbildning
Ulrika Auno, adjungerad representant, RUN

Arbetslivsrepresentant

Maria Renvall, skolhuvudman, Ragunda kommun

Studeranderepresentant

Christian Holmberg Sjöling

Sekreterare

Sanna Jansson, fakultetshandläggare