Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå

Spara favorit 2 okt oktober 2019

Rådets ansvarsområde omfattar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten exklusive lärarutbildning. Rådets uppgift därtill är att bereda ärenden som ska behandlas i fakultetsnämnden. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden. 

Ordförande
Magnus Perlestam, docent

Ledamöter
Jimmy Jaldemark, docent
Sara Nyhlén, lektor
John Selander, professor
Wilhelm Skoglund, lektor
En ledamotspost är vakant

Studeranderepresentanter
Ida Andersson, Studentkåren Östersund
Rebecka Mc Neill, Studentkåren Sundsvall

Suppleanter
Charlotte Andoh-Appiah, universitetslektor
Elisabet Wasteson, lektor

Kontakt 
Eva Staffansson, sekreterare
Magnus Perlestam, ordförande 

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration