Mötesplan 2019

Spara favorit 17 maj maj 2019

Ärenden för behandling av rådet för utbildning på forskarnivå skall vara fakultetskansliet tillhanda 3 veckor innan rådets möte.

2019
31 januari
27 februari
9 april
10 juni
30 augusti
7-8 oktober
25 november
16 december