Råd för utbildning på forskarnivå

Spara favorit 3 okt oktober 2019

Rådet för utbildning på forskarnivå har till uppgift att bevaka och främja utbildningen på forskarnivån. Rådet har i första hand ett kvalitetsansvar för utbildning på forskarnivå och ska därmed ansvara för att följa upp kvaliteten i utbildningen. Rådet ska förbereda ärenden som skall behandlas i fakultetsnämnden. Rådet ska fatta beslut i vissa ärenden. 

Ärenden för behandling av rådet för utbildning på forskarnivå skall vara fakultetskansliet tillhanda 3 veckor innan rådets möte.
Mötesplan 2019.

Ordförande 

Ingrid Zakrisson, professor

Ledamöter

Roland Anrup, professor
Yvonne von Friedrichs, professor 
Katarina Giritli Nygren, docent
Marko Laaksonen, docent
Gitte Malm, professor

Forskarstuderanderepresentanter

Helena Hoppstadius
Christian Gerdov
Sandra Lund

Suppleant

Maria Lexhagen, docent
Gustav Lidén, docent

Adjungerad

Katja Gillander Gådin, professor, studierektor för forskarutbildningen

Kontakt

Ingrid Zakrisson, ordförande
Maria Evans, handläggare forskarutbildningsfrågor

Arbetsordning fakulteten för humanvetenskapLyssna

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration