Nämndens sammansättning

Spara favorit 14 maj maj 2019

Ordförande i fakultetsnämnden

Anna Olofsson, professor

Vice ordförande

Sandra Wall-Reinius, universitetslektor

Interna ledamöter

Johanna Ekdahl, docent
Jimmy Jaldemark, docent
Katarina Giritli-Nygren, docent 
Erika Schagatay, professor
Peter Öhman, professor

Externa ledamöter

Peter Dellgran, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Studerande- och doktorandrepresentanter 

Olof Bäckman, studeranderepresentant
Hilda Månsson, studeranderepresentant
Susanne Sahlin, doktorandrepresentant

Suppleanter

Mats Jong, docent
Sandra Wall-Reinius, universitetslektor