Fakultetsnämnd

Spara favorit 5 feb februari 2019

Ansvarsområdet för en fakultetsnämnd utgörs av de huvudområden för utbildning på grund- och avancerad nivå, och de ämnen på forskarnivå samt den forskning som tillhör fakulteten. Fakulteternas verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra. 

Ordförande

Anna Olofsson, professor

Vice ordförande

Sandra Wall-Reinius, universitetslektor

Interna ledamöter

Johanna Ekdahl, docent
Jimmy Jaldemark, docent
Katarina Giritli-Nygren, docent 
Erika Schagatay, professor
Peter Öhman, professor

Externa ledamöter

Peter Dellgran, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Studerande- och doktorandrepresentanter 

Olof Bäckman, studeranderepresentant
Hilda Månsson, studeranderepresentant
Susanne Sahlin, doktorandrepresentant

Suppleanter

Mats Jong, docent
Sandra Wall-Reinius, universitetslektor                 

Mötesplanering 2019

VT19

Onsdag 23 januari, Östersund, 10:30-16:00

Onsdag-torsdag 27-28 februari, internat

Onsdag 3 april, Skype-/telefonmöte, 13:00-16:00

Torsdag 2 maj, Östersund,10:30-16:00

Tisdag 4 juni, Sundsvall, 10:00-16:00

HT19

Torsdag 5 september, Östersund, 10:30-16:00

Onsdag-torsdag 16-17 oktober, internat

Onsdag 13 november, Skype-/telefonmöte, 13:00-16:00

Torsdag 12 december, Sundsvall, 10:00-16:00


Ärenden för behandling av fakultetsnämnden ska vara kansliet tillhanda senast 3 veckor innan fakultetsnämndens möte.

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Mobilt:
Har du Apple Kalender installerad på mobilen ,  klicka på länken "Aktivera prenumeration" här nedanför. En ruta kommer upp där du blir tillfrågad "Vill du prenumenera på kalendern". Klicka sedan  på "Prenumerera". 

Desktop:
På din dator får du upp en länk , som heter "Prenumerera". Klicka på den. Klart!

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration