Hållbar utveckling

Spara favorit 28 maj maj 2019
hållbar utveckling
Vid en workshop i Östersund designad av Johan Lilja deltog närmare 30 medarbetare i en dialog om Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling.

Inom Mittuniversitetet finns sedan ett par år ett nätverk inom hållbar utveckling med deltagare från alla delar av universitetet.

Arbetet för att främja en hållbar utveckling är en stor samhällsutmaning som rymmer ett flertal olika perspektiv: miljömässiga, sociala, ekonomiska, och kulturella. Såväl globala klimatförändringar, kriser, konflikter och migration som mer lokala samhällens, företags och organisationers utveckling kräver en ökad samverkan över vetenskapliga ämnesgränser.

Inom Mittuniversitetet pågår många parallella aktiviteter på temat hållbar utveckling. Vi har flera forskningsprojekt och utbildningar som på olika sätt berör området utifrån enskilda ämnen, men även bredare tvärvetenskapliga samarbeten pågår. Ett stort antal medarbetare inom Mittuniversitetet är engagerade och arbetar idag på olika sätt för en hållbar utveckling.

Nätverket arrangerar regelbundet nätverksträffar för att gemensamt ta fram nya idéer och driva arbetet med hållbar utveckling vidare. Alla medarbetare är välkomna att delta och bidra med engagemang och kunskap.

Pilotprojekt om Hållbar utveckling vid Mittuniversitetet

Här kan du läsa den senaste versionen av rapporten om hållbar utveckling vid Mittuniversitetet.

Rapport 180528Lyssna

Engagera dig

Gå med i facebookgruppen ”MIUNs nätverk för hållbar utveckling"

Anslut dig till hållbarhetsnätverkets sändlista:
Det gör du genom att meddela helpdesk att du vill vara med på listan HU-Miun@miun.se

Var gärna med på nätverkets ”Pulsmöten” som hålls varannan måndag (jämna veckor): 12.30 – lunch i Grönborgs och Cultum och  13.00-13.30 Incheckning via Zoom.

Genomförda nätverksträffar

Nätverksträff 27 september 2018Lyssna
Temat för dagen var design av nätverksmöten framöver, och förverkligande av några av alla de ”tänk-om!”-idéer som kommit fram vid senaste mötet i maj. En ”Walk and talk” i naturen fick ge inspiration till hur mötena framöver ska driva rörelse framåt som vattnet i ån, blomstring som ängen, hinder som övervinns och många olika individer som samlas och bjuder på sin kompetens.

Nätverksträff 24 maj
Under nätverksträffen den 24 maj diskuterades underlaget som ska utmynna i projektets slutrapport. Lämna gärna synpunkter, frågor eller idéer till oss.

Nätverkets kontaktpersoner