Universitetsledningens stab (ULS)

Spara favorit 11 jan januari 2019

Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.

Vi ansvarar för:

  • mötesadministration samt beredning av ärenden inför styrelsens och universitetsledningens olika möten
  • universitetets arbete med intern styrning och kontroll (ISK), verksamhetsplanering och -uppföljning, innefattande ansvar för ledning/samordning av arbetet med årsredovisning, budgetunderlag, departementsprognoser, verksamhetsplaner och verksamhetsdialoger på övergripande nivå samt inom förvaltningen
  • att data för att beskriva och förstå universitetets verksamhet hålls samlad och görs tillgänglig för analys och beslut - innefattar ansvar för ledningsinformationssystemet LISA (Diver), utveckling av system för datafångst och analys, särskilt sådana data som efterfrågas inom ramen för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och årsredovisning samt översiktlig omvärldsbevakning
  • särskilda utredningar och analyser i anslutning till lärosätets verksamhet, innefattande kapacitet att genomföra, projektleda eller ge administrativt stöd till sådana uppdrag
  • systemägarskapet för system/verktyg som stödjer processerna för tjänsteplanering (Retendo) respektive studentplanering (STINA Infotool)
  • att understödja ordförande (förvaltningschefen) i systemägarrådet
  • att driva lärosätets säkerhetsfunktion
  • planering av lärosätets akademiska högtid

Medarbetare, sorterat på efternamn

{{hit.Title}}

{{hit.Title}}

{{hit.MetaData.Title.StringValue}}{{hit.MetaData.AreaOfResponsibility && hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue? ' ' + hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue : ''}}

{{hit.MetaData.RoomNumber && hit.MetaData.RoomNumber.StringValue ? ((SearchContext.lang == 'sv' ? 'Rum: ' : 'Room: ') + hit.MetaData.RoomNumber.StringValue + ', ') : ''}} {{hit.MetaData.Location.StringValue}}

{{(hit.MetaData.Mobile && hit.MetaData.Mobile.StringValue? hit.MetaData.Mobile.StringValue : '')}} {{(hit.MetaData.TelephoneNumber && hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue? ' ' + hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue : '')}}

{{hit.MetaData.Email.StringValue}}

Förvaltningschef