Samverkan

Spara favorit 8 mar mars 2019

Inom samverkansområdet erbjuds stöd i frågor om arbetslivsanknytning av utbildningar, innovationsarbete och nyttiggörande av forskningsresultat, skolsamverkan och alumnverksamhet.

Tveka inte att ta kontakt för att diskutera hur universitetets samverkansstöd kan bidra till utveckling av din utbildning eller forskning.

Utveckla tätare och fördjupade relationer med alumner på den utbildning du ansvarar för
Läs mer om alumnverksamheten

Skapa strategiska och långsiktiga samarbeten med näringsliv och offentlig sektor för att utveckla utbildningens arbetslivsanknytning
Läs mer om Kompetenskontrakten

Få koll på vilka immateriella tillgångar din forskning genererar för att professionalisera samverkan med externa parter och öka nyttiggörandet
Läs mer om Miun Innovations erbjudande

Ge dina studenter möjlighet att utveckla entreprenöriella förmågor inom ramen för utbildningen
Läs mer om "entreprenörskap i utbildningen"

Erbjud dina studenter delta i Mittuniversitetets mentorsprogram och hitta extrajobb, praktikplatser och tips på examensjobb i universitetets Karriärsök
Läs mer om Mentorprogrammet
Läs mer om Karriärsök

Låt dina forskningsresultat komma till nytta i form av nya tjänster, metoder, varor eller processer
Läs mer om Miun Innovations erbjudande

Sälj uppdragsutbildning

Utveckla och förstärk samverkan med regionens gymnasieskolor
Läs mer om satsningen på gymnasiesamverkan

Bidra till skolutvecklingen i regionen
Läs mer om RUN:s verksamhet

Samordnare för samverkansfrågor