Akademiska högtider

Spara favorit Skriv ut 27 maj maj 2017
Akademisk högtid 2015

Mittuniversitetets akademiska högtid hålls i början av oktober och alternerar mellan Mittuniversitetets campusorter. 

Akademisk högtid är det tillfälle när nya professorer, hedersdoktorer och doktorer installeras och promoveras.

Högtiden inleds med installationsföreläsningar, där nya hedersdoktorer och professorer  delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Som avslutning av den akademiska högtiden hålls en promotions- och installationsceremoni med efterföljade bankett. Ceremonin har tre delar: promotion av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och utdelning av vetenskapliga priser och stipendier. Vid ceremonin delas också Mittuniversitetets Förenande Studentkårers priser ut till lärare för framstående pedagogiska insatser inom Mittuniversitetet. Till ceremonin är alla välkomna.

Promovendi 2014

Akademisk högtid 12-13 oktober 2017

Den 12 oktober hålls installationsföreläsningar på Campus Sundsvall där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 13 oktober sker i Tonhallen Sundsvall kl. 16.00, plasterna ska vara intagna senast kl. 15.45

Hedersdoktorer 2014

Om akademiska högtider

Den akademiska högtiden vid Mittuniversitetet äger vanligtvis rum vartannat år.

Tidigare högtider

Bilder och info från tidigare årshögtider.

Hedersdoktorer 2015

Mittuniversitetets hedersdoktorer

Fakulteterna utser hedersdoktorer och dessa promoveras vid universitetets akademiska högtid.

Akademisk högtid 2015

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om den akademiska högtiden.

Kontakt:

Ceremonimästare:
Yasmine Lundqvist
Ceremoniadministratör:
Lena Stenmark

akademiskhogtid@miun.se

Fakultetsmarskalkar

Fakulteten för Humanvetenskap, HUV

Lena Ivarsson
Pär Olausson

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Andreas Lind
Ulrica Löfstedt