Universitetet

Om universitetet

Hur är Mittuniversitetet organiserat? Läs mer om avdelningar, fakulteter och vetenskapsområden samt centrala stödfunktioner. Här kan du även finna information om aktuella universitetsövergripande projekt och satsningar.

Rektors beslutsmöte – RBM

Rektors beslutsmöten (RBM) äger rum tisdagar kl. 08.30. Här finns anvisningar för ärendehandlingar och beslutsblankett.

Personalbilder

Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Medarbetare, möte

Centrala råd och forum

Läs om forskningsråd, utbildningsråd, chefsforum, samverkansgrupper och andra råd och forum.

Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande...

Projektstyrningsmodell

Projektstöd för interna projekt

För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet. Genom modellen får...

Gruppdiskussion i samband med workshop om ny strategi 1 feb 2018

Strategiarbete

På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet...