Universitetet

Spara favorit 12 jun juni 2017

Hur är Mittuniversitetet organiserat? Läs mer om avdelningar, fakulteter och vetenskapsområden samt centrala stödfunktioner. Här kan du även finna information om aktuella universitetsövergripande projekt och satsningar.