Universitetet

Spara favorit 9 jan januari 2018
B-huset, Campus Östersund

Hur är Mittuniversitetet organiserat? Läs mer om avdelningar, fakulteter och vetenskapsområden samt centrala stödfunktioner. Här kan du även finna information om aktuella universitetsövergripande projekt och satsningar.

Mittuniversitetets organisation