Försäkringar

Spara favorit 1 nov november 2018

Mittuniversitetet är en myndighet och då är vi enligt lag styrda till att Kammarkollegiet är vårt enda valbara försäkringsbolag.

Sakförsäkringar

Kammarkollegiet tillhandahåller fordons- och verksamhetsrelaterade försäkringar för statliga myndigheter; egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring. De verksamhetsrelaterade försäkringarna administreras av INFRA.

Personförsäkringar

Kammarkollegiet erbjuder flera olika personförsäkringar.

Tjänstereseförsäkring

Grupplivförsäkring

Den som är anställd under minst 8 timmar i veckan är automatiskt ansluten till en grupplivförsäkring, som utbetalas av staten.

Trygghetsförsäkring

Anställda omfattas av trygghetsförsäkring via AFA.

Information om trygghetsförsäkring finns på HR-avdelningens sidor

Studentförsäkringar

Studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är försäkrade under skoltid samt under resan till och från skolan.

Kontakt

Sakförsäkringar
Avdelningen för infrastruktur
Lennart Johansson

Person-, tjänsterese-, gruppliv- och trygghetsförsäkringar
HR-avdelningen
Kontaktperson är respektive avdelnings/motsvarande lönespecialist eller HR-administratör.

Studentförsäkringar
Universitetsledningens stab
Arne Wahlström