Kontaktlistor

Spara favorit 15 nov november 2017

Kontaktlistor vid kris

Central krisgrupp

Central krisgrupp

Rektor (ordf)
Anders Fällström
070-493 85 27

Förvaltningschef
Lotten Glans
070-296 69 68

Kommunikationschef
Kicki Strandh
070-346 59 87

HR-chef
Victoria Sjöbom
072-595 73 18

Fastighetschef
Lennart Johansson
073-810 53 20

Studentrepresentanter
Tobias Schelin
070-716 68 30

Linus Theorell
070-662 17 95

Samordnare/handläggare för centrala krisgruppen (och studenthälsofrågor)
Helena Söderberg 
070-606 86 26

Lokala krisgrupper

Lokala krisgrupper

Vid behov kan andra funktioner adjungeras till den lokala krisgruppen.

 

Sundsvall

HR-specialist
Margaretha Rumm
Tel 070-232 15 99

Kommunikatör
Victoria Engholm
072-581 86 22

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Östersund

HR-specialist
Jenny Gärdlund
Tel 072-581 88 73

Kommunikatör
Ronney Wickzell
Tel 070–389 77 72

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Intendenter

Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02


Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43

Torbjörn Engh (Säkerhetsadmin.)
Tel 010-142 89 97

Externa kontakter/länkar

Externa kontakter/länkar

A4 Campus AB
063-12 70 10
info@a4campus.se

AFA Försäkring
0771-88 00 99

Arbetsmiljöverket
010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Brandskyddsföreningen  

Brottsofferjouren
08-644 88 00

Falck Global Assistance
08-587 717 17
globalassistance@falck.com

Försäkringskassan
0771-524 524

Informationssäkerhet.se
0771-240 240

Kammarkollegiet
08-700 08 00

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
0771-240 240
registrator@msb.se

Pensionsmyndigheten
0771-776 776

Polisen
114 14
Akut: 112 

SOS Alarm
08-407 30 00 
Akut: 112

Stöldskyddsföreningen

Tjugofyra7

17
4