Hjärtstartare

Spara favorit 28 sep september 2016

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartaren ger talande instruktioner till den som ska utföra HLR. Hjärtstartaren analyserar patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Ju tidigare man har möjlighet att påbörja behandling med en hjärtstartare desto större chans har personen att överleva, och risken för skador minskar. Man brukar säga att för varje minut som går utan att behandling eller hjärtstartare används, ökar dödligheten vid hjärtstopp med 10%/min.

Hjärtstartare

Du hittar hjärtstartare på biblioteket vid servicedisk.

hjärtstartarregistret
kan du se var du hittar
närmsta hjärtstartare.