Kris och säkerhet

Spara favorit 6 feb februari 2018
Emergency exit

Information och kontaktuppgifter du behöver vid akuta situationer.

Akut? Ring 112

Om en situation är akut ringer du alltid 112. Exempelvis under pågående brott.

Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller i händelse av larm

Under arbetstid: 

Ring Servicecenter 010-142 80 00

Efter arbetstid: 

Ring vårt vaktbolag 010-470 53 32  
Uppge till vaktbolaget vilket campus det gäller. 

 

Behöver du kontakta räddningstjänst? För icke akuta ärenden, ring:

Sundsvall
060-12 32 00
Östersund
063-14 47 00
Örnsköldsvik
0660-787 50

Anmälan om brott eller icke akuta ärenden 

Ring Polisen på 114 14.

Vid allvarlig olycka eller kris

Ring det nationella informationsnumret 113 13, där kan du både få och ge information.

Om en kris, eller extra ordinär händelse, inträffar kan du kontakta krisgruppen.

Kontakt

Intendent Sundsvall 
Sören Sollén 
Tel 010-142 86 02

Intendent Östersund 
Per-Erik Östling
Tel 010-142 82 43

Säkerhetsansvarig brand- och egendomsskydd
Lennart Johansson
Tel 010-142 83 20

Bo Ekwärn 
010-142 83 57

Säkerhetsadministratör
Torbjörn Engh 
Tel 010-142 89 97