Chefsinfo: Nya rutiner för översättning och språkgranskning

Spara favorit 16 jun juni 2017

Det finns nu en externt upphandlad leverantör, Semantix, att anlita för översättningsuppdrag som inte ingår i det som översätts inom ramen för OH.

Overheadkostnaden (OH) täcker endast översättning av information som berör alla anställda samt viss prioriterad information för externa målgrupper. Övriga uppdrag beställs externt och bekostas av beställande avdelning/projekt/motsvarande.

Kommunikationsavdelningen har en översättare på 80 % för att täcka uppdrag inom ramen för OH. Övriga uppdrag beställs från vår externa, upphandlade leverantör Semantix

En medarbetarinfo finns publicerad och samlad information finns på sidan för Språkservice. Men informera gärna även muntligt om detta vid exv personalmöten.

Denna nyhet är riktad till: Chefsforum

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu